KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
MICHAŁ SKRZYPCZAK
Radny VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- poprawę infrastruktury drogowej
- budowę chodników
- rozbudowę oświetlenia ulicznego
- zagospodarowanie nowych terenów inwestycyjnych
- dostępność do lekarzy specjalistów
- rozbudowę miejsc rekreacyjnych na terenie Śmigla
- rozwój turystyczny gminy

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.