KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
SŁAWOMIR GRZELCZYK
Radny VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- poprawę stanu gminnych dróg gruntowych
- budowę ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych z Olszewa, Sierpowa, Spławia do Starego Bojanowa
- poprawę stanu dróg powiatowych (kontynuacja remontu drogi Stare Bojanowo-Spławie-Karmin do granicy powiatu, remont drogi Stare Bojanowo-Sierpowo-Wydorowo oraz Stare Bojanowo-Olszewo)
- budowę kanalizacji w Spławiu i Olszewie
- budowę oświetlenia przy DK5 w Wydorowie
- budowę odwodnienia i chodnika przy drodze gminnej (bruk Parsko-Spławie)
- budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Sierpowie oraz rozbudowa i doposażenie pozostałych

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.