KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
ALFRED SPLISTESER
Radny V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- chodnik przy drodze gminnej do Ośrodka Zdrowia
- chodnik przy drodze powiatowej od kościoła do cmentarza
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego
- remont drogi do końca wsi Wonieść oraz remonty innych dróg powiatowych
- modernizację placu zabaw – utwardzenie, doposażenie oraz dokończenie modernizacji terenu przy świetlicy
- ścieżkę rowerową na trasie Przysieka-Wonieść-Jezierzyce-Zgliniec
- gazyfikację
- szybki internet
- dobry kontakt z sołectwami z okręgu wyborczego
W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.