KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
SŁAWOMIR SZUDRA

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- poprawę infrastruktury drogowej
- budowę i remonty chodników
- rozbudowę oświetlenia ulicznego
- wytyczenie tras rowerowych, budowę ścieżek rowerowych
- poprawę bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły
- rozbudowę przedszkola w Bronikowie
- stworzenie miejsca rekreacyjnego w Bronikowie
- poszerzenie drogi do Nowego Szczepankowa

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.