KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
DANUTA STRZELCZYK
Radna VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegała w szczególności o:
- zagospodarowanie budynku przy „Domu Działkowca”
- rewitalizację parku miejskiego w Śmiglu
- remont dróg i chodników na ulicach Mierosławskiego, Paderewskiego, Konopnickiej
- modernizację basenu miejskiego i budowę sauny
- parking przy szkole podstawowej w Śmiglu

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.