KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
WŁODZIMIERZ DRÓTKOWSKI
Radny IV, V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- budowę oświetlenia ulicznego
- zagospodarowanie placu po byłym CPN
- poprawę infrastruktury drogowej oraz rowerowo-pieszej na terenie osiedla nr 4

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.