KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
MIROSŁAW PAWLAK

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czaczu
- poszerzenie drogi i budowę chodnika w Czaczyku
- budowę chodnika na ul. Ogrodowej w Czaczu
- dokończenie budowy drogi w Nadolniku
- budowę ścieżki rowerowej z Czacza do Przysieki Polskiej
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Glińsku

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.