KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
RAFAŁ KLEM
Radny V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- wymianę nawierzchni na ul. Półwiejskiej
- uporządkowanie terenu za garażami przy ul. Glinkowej
- wymianę tablic ogłoszeniowych
- organizację imprez integracyjnych dla seniorów, młodzieży szkolnej i najmłodszych
- współpracę ze stowarzyszeniami z gminy Śmigiel w celu organizacji na terenie sołectwa Koszanowo ciekawych inicjatyw społecznych.

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.