KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
GABRIELA KASPERSKA
Radna VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegała w szczególności o:
- remont drogi powiatowej Robaczyn – Nietążkowo
- kontynuację budowy chodnika w Bruszczewie
- wymianę rur azbestowo-cementowych w Robaczynie
- utwardzenie i montaż oświetlenia na ul. Okrężnej w Bruszczewie
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w Robaczynie
- poprawę stanu dróg gminnych w Robaczynie
- remont sali wiejskiej w Bruszczewie

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.