KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
KRZYSZTOF ŁĄCZNY
Radny VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- remont drogi, przełożenie chodnika i odwodnienie na ul. Przemysłowej
- chodnik łączący ul. Piaskową z ul. Bruszczewską
- próg zwalniający na ul. Bruszczewskiej
- projekt budowy oświetlenia ulicznego na ul. Bruszczewskiej
- utwardzenie kostką drogi w Starej Przysiece Drugiej
- gazyfikację
- budowę ścieżek rowerowych

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.