KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
WIESŁAW KASPERSKI
Radny III, IV, V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.

W kadencji 2018-2023 będę zabiegał w szczególności o:
- drogi i chodniki na ul. Miodowej, Poprzecznej, Łąkowej, Głównej, Okrężnej, Ogrodowej
- pobudowanie placu zabaw
- boisko i skwer przy szkole
- parking przy stacji PKP
- wymianę sieci wodociągowej – usunięcie rur azbestowych

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.