KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
BEATA ŻYTO
Radna VII kadencji Rady Miejskiej Śmigla.


W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.